Oferta desactivada

Teletrabajo

DESCRIPCIÓN<br><br>L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil és una entitat formada per famílies amb fills/es diagnosticats amb la Síndrome X Fràgil. Tot i estar considerada una malaltia minoritària, és la primera causa de diversitat...
DESCRIPCIÓN<br><br>L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil és una entitat formada per famílies amb fills/es diagnosticats amb la Síndrome X Fràgil. Tot i estar considerada una malaltia minoritària, és la primera causa de diversitat funcional intel<li>lectual hereditària. Actualment, l’Associació busca un professional autònom per l’àrea de comunicació.<br><br><strong><u>Responsabilitats<br></u></strong><ul><li> Elaboració de l’estratègia de comunicació (disseny, execució i avaluació) de l’entitat així com suport en l’àrea de màrqueting i captació de fons privats.</li><li> Dissenyar, planificar i executar accions i campanyes orientades a la captació de donants i a la difusió de la SXF</li><li> Coordinar i supervisar les tasques del personal de suport en l’àrea de comunicació de l’entitat.<br></li></ul><strong> Oferim <br></strong><ul><li> Còmput de 40h/mensuals amb flexibilitat horària</li><li> Règim autònom</li><li> Honoraris a pactar a l’entrevista</li><li> Formació inicial en la Síndrome X Fràgil</li><li> Orientació i suport a les tasques</li><li> Possibilitat d’ampliació d’horaris i sou als 6 mesos</li><li> Treball en equip<br></li></ul>PERFIL/REQUISITOS<br><br>Perfil/requisits<br><ul><li> Formació acadèmica en Marketing, periodisme, comunicació, publicitat, Community mannager o equivalent.</li><li> Experiència demostrable al tercer sector desenvolupant tasques similars</li><li> Disposar del certificat d’antecedents de delictes sexuals negatius</li><li> Coneixements de Wordpress, Mailchimp, Xarxes Socials, Canva<br></li></ul>Competencias<br>Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”</li>

Últimas ofertas de Advertising