Oferta desactivada

Funcions:

 • Coordinar la implantació de les polítiques de la regió en matèria de comunicació.
 • Planificar l’estratègia digital de continguts i la creació de continguts multimèdia offline i digital.
 • Dirigir, dissenyar i implementar els plans estratègics de relacions públiques, la seva avaluació, extracció de KPI’s i redisseny.
 • Organitzar esdeveniments, fires i congressos.
 • Realitzar programes d’actuació institucionals, dissenyar accions i definir mapa de públics i influencers. Coordinar els stakeholders en matèria de comunicació interna a professionals i comunicació externa sectorial.
 • Coordinar les funcions d’oficina de premsa: dissenyar plans, promoure accions, atenció i relació amb els mitjans de comunicació.
 • Assessorar i coordinar les polítiques de comunicació i màrqueting social.
 • Assessorar i la supervisar la producció de publicacions i altres materials: processos d’edició i preimpressió, aplicació de les imatges corporatives, elaboració de materials de difusió de cartells, tríptics, audiovisuals, etc.
 • Dirigir equips multidisciplinaris i realitzar la coordinació amb l’equip directiu.

 

Requisits:

 • Títol universitari de llicenciatura o de grau + màster, equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en ciències de la comunicació, periodisme, publicitat o comunicació audiovisual.
 • Experiència prèvia com a responsable de comunicació i/o mitjans de comunicació.
 • Experiència en gestió de projectes digitals, direcció d’equips multidisciplinaris.
 • Experiència en gestió de canals de comunicació propis (butlletins, newsletters, webs, portals i xarxes socials) en la seva vessant de definició d’objectius estratègics, a nivell de format dels continguts i del tipus dels continguts.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

 

Es valorarà:

 • Formació complementària en la direcció de comunicació estratègica.
 • Experiència professional en el sector salut.
 • Coneixements del model de gestió del del Sistema de Salut de Catalunya.
 • Competències professionals: organització i planificació, presa de decisions, comunicació i visió estratègica.

 

Contractació:

 • Contracte: temporal.
 • Jornada: completa.

Últimas ofertas de Publicidad y Comunicación