Erreka Connected Access eko negoziorako Komertzial Koordinatzaile baten bila gabiltza. Bere ardura eremuaren barruan, funtzio hauek beteko ditu: MERKATUAREN GARAPENA: Negozioko estrategiari jarraituz, merkatu internazionaletako komertzialen kudeaketa...
Erreka Connected Access eko negoziorako Komertzial Koordinatzaile baten bila gabiltza.

Bere ardura eremuaren barruan, funtzio hauek beteko ditu:

MERKATUAREN GARAPENA:

 • Negozioko estrategiari jarraituz, merkatu internazionaletako komertzialen kudeaketa lideratzea, tokian tokiko ezaugarriak, bezeroen beharrak, konpetentzia etabar identifikatuz . Gaur egungo eta etorkizuneko negozioen filialen kudeaketa komertziala eta kontrolerra eta negoxio zuzendariarekin batera, filialen superbisioa.
 • Negozioaren presentzia internazionala hedaketa proiektuak lideratzea
 • Negozio Unitateko zuzendariarelkin batera ,proiektu berezi internazionalen zuzendaritza eta superbisioa.


BEZEROEN GARAPENA:

 • Bezeroen (egungoak eta potentzialak) eta produktuen kudeaketa komertzialaz arduratzea, balio proposamena egokituz, ekintza plan komertziala ezarriz, aproposak diren tresnen bitartez jarraipena eginez, bere asebetetze gorena bilatuz
 • Proiektu eta bezero berrien kaptazioa lideratzea eta gure posizio konpetitiboa eta hazkuntza iraunkorra konsolidatzea, negozioko proiektu estrategikoari erantzunez, negozioak presentzia duen merkatuetan.


MARKETINGAREN GARAPENA:

 • Marketin plana egiten laguntzea, xehetasun osoz ekintza plan komertzialak ezartzea, prezio politikak definitzeko ekarpenak egitea, marketing eta promozioetako inbertsio eta gastuak kudeatuz.


KOMERTZIAL KUDEAKETAREN GARAPENA:

 • Negozioko prozesu komertziala lideratzea, atzerriko merkatuetan
 • Proposamen komertziala definitu eta garatu eta berau azaltzen lagundu beharrezkoak diren ekintzak bultzatuz (erakundeak, azokak, foroak, clusterrak, internet, sare sozialak, etabar)
 • Eskaintzak prestatzeko irizpideak ezarri eta bete arazi, behar diren baliabideak denboraz planifikatuz, bezeroarekin konpromisoak betez, bai epeetan eta bai eskaintzen kalitate mailan.
 • Eskaintzetan erabilitako koste eguneratuak erabili, bai azpi-kontratazio eta bai barne koste egokiak direla produkzio sailarekin eta negozio zuzendariarekin egiaztatuz.
 • Ingeniaritza, Garapeneko eta Zerbitzuen prozesuan, baita Produktu prozesuan ere parte hartzea, hauen barruan komertzial sailaren eginbeharren jarraipena egitea eta behar dituzten informazio ala eta baliabideak hornitzea, bezeroarentzako proposamen konpetitiboak ziurtatuz.


En Erreka Connected Access estamos en búsqueda de un/a coordinador/a comercial.

Dentro de su área de responsabilidad, realizará las siguientes funciones:

DESARROLLO DEL MERCADO:

 • Liderar la gestión de comerciales en mercados internacionales siguiendo la estrategia de negocio, identificando características locales, necesidades de clientes, competencia, etc. Gestión comercial y controler de las filiales de negocios actuales y futuros y supervisión de las filiales con el director de negocio.
 • Liderar proyectos de difusión presencia internacional de negocio.
 • Dirección y supervisión de proyectos especiales internacionales conjuntamente con el Director de la Unidad de Negocio.


DESARROLLO DE CLIENTES:

 • Responsabilizarse de la gestión comercial de clientes (actuales y potenciales) y productos, adecuando la propuesta de valor, estableciendo el plan de acción comercial, realizando el seguimiento mediante las herramientas adecuadas, buscando su máxima satisfacción.
 • Liderar la captación de nuevos proyectos y clientes y consolidar nuestra posición competitiva y el crecimiento sostenible, respondiendo al proyecto estratégico de negocio en los mercados donde el negocio tiene presencia.


DESARROLLO DEL MARKETING:

 • Colaborar en la elaboración del plan de marketing, establecer planes de acción comerciales con todo detalle, realizar aportaciones para la definición de políticas de precios, gestionando inversiones y gastos en marketing y promociones.


DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMERCIAL:

 • Liderar el proceso comercial de negocio en mercados exteriores Impulsando las acciones necesarias para definir y desarrollar la propuesta comercial y contribuir a su explicación (instituciones, ferias, foros, clusters, internet, redes sociales, etc.)
 • Establecer y hacer cumplir los criterios de preparación de las ofertas, planificando con tiempo los recursos necesarios, cumpliendo los compromisos con el cliente, tanto en plazos como en calidad de las ofertas.
 • Utilizar los costes actualizados utilizados en las ofertas, comprobando que tanto la subcontratación como los costes internos son adecuados con el departamento de producción y el director de negocio.
 • Participar en el proceso de Ingeniería, Desarrollo y Servicios, así como en el proceso de Producto, realizando el seguimiento de las tareas del departamento comercial y suministrando la información o recursos necesarios, asegurando propuestas competitivas para el cliente.


Requisitos:

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA:

 • Ingeniaritza gradua (edo titulazio parekatua) edo Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Gradua edo unibertsitate gradua komertzial arloan.


ESPERIENTZIA:

 • Postu honetan edo arloko beste postu batean gutxienez 3 urteko esperientzia.


HIZKUNTZAK:

 • Euskara
 • Ingelesa
 • Frantsesa / Alemana baloratuko dira.


EZAGUTZA TEKNIKOAK:

 • Marketing planak egiteko ezagutzak.
 • Azterketa ekonomikoak egiteko tresnak.
 • Zuzendaritza komertzialari buruzko ezagutzak.
 • Merkaturaen analisiaren gaineko ezagutzak.


FORMACIÓN ACADÉMICA:

 • Grado de Ingeniería (o titulación asimilada) o Grado en Administración y Dirección de Empresas o Grado universitario en el ámbito comercial.


EXPERIENCIA:

 • Experiencia mínima de 3 años en este puesto u otro puesto de área.


IDIOMAS:

 • Euskera
 • Inglés
 • Se valorarán Francés/Alemán.


CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:

 • Conocimientos para la elaboración de planes de marketing.
 • Herramientas para la realización de estudios económicos.
 • Conocimientos de dirección comercial.
 • Conocimientos de análisis comercial.

¡No te pierdas nada!

Únete a la comunidad de wijobs y recibe por email las mejores ofertas de empleo


Nunca compartiremos tu email con nadie y no te vamos a enviar spam

Suscríbete Ahora

Últimas ofertas de empleo en Gipuzkoa

NA

Abaltzisketa, ES

En Movistar Prosegur Alarmas estamos en la búsqueda de talento apasionado y ambicioso para ampliar nuestros equipos...

NA

Si te gusta la venta en entorno industrial y quieres desarrollarte profesionalmente en una empresa consolidada en su...

TOYOTA EUSKOAUTO

Donostia/San Sebastián, ES

Gorla Auto Group es un grupo empresarial de concesionarios que engloba las principales marcas de automóviles: Mercedes...

NA

Hernani, ES

¿Tienes experiencia en el área de atención al cliente?, ¿Tienes experiencia en el sector de ventas?. Desde Grupo Adecco...

NA

Eibar, ES

¿Tienes experiencia en el canal HORECA? ¿Quieres ampliar tu experiencia comercial en el sector vinícola y distribución de...