Tu nuevo empleo aquí y ahora

Sistema de Salut de Catalunya

Badia del Vallès, ES

Lloc de treball: Tècnic/a d’avaluació econòmica   Funcions a desenvolupar: Participar en els projectes relacionats amb l’avaluació econòmica i la comptabilitat de costos liderats des de la Divisió Desenvolupar la metodologia per a l’elaboració...

Sistema de Salut de Catalunya

Santa María del Camí, ES

Lloc de treball Tècnic/a especialista en desenvolupament del Talent. Funcions a desenvolupar: Executar programes de desenvolupament, promoció i gestió de talent a nivell de SISCAT. Elaborar programes de formació davant necessitats concretes. Gestionar...

ERP Excel Office

Sistema de Salut de Catalunya

Girona, ES

Funcions: Implementar i coordinar el desplegament de plans i programes en el territori, especialment en l’àmbit de l’atenció especialitzada. Coordinar l’avaluació de la contractació dels serveis sanitaris d’aguts, en l’àmbit de la Regió Sanitària.

C Excel Office

Sistema de Salut de Catalunya

Badia del Vallès, ES

Lloc de treball: Tècnic/a Jurídic sector sanitari   Funcions a desenvolupar: Suport tècnic en l’elaboració de les propostes de disposicions legals i reglamentaries i supervisar la tramitació per tal d'assegurar les normes bàsiques estatals i les...