Tu nuevo empleo aquí y ahora

PROGESS S.L.

Barcelona, ES

Descripció<br><br>PROGESS hem de contractar 4 Educadors/es Socials per un servei estacional d'acolliment a persones sense sostre.<br><br>20h/setmanals distribuides en setmana curta (dimarts, dimecres i dijous) i setmana llarga...

Mesos